โรงเรียนใบบุญลำพูน

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี..กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ของเรา

ที่สามารถสอบผ่านเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1

ในโรงเรียนต่างๆ ในปีการศึกษา 2556 นี้

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก!!!

ยินดีกับนักเรียนสอบผ่าน ร.ร. สาธิตม.ช. ปี 2556

ยินดีกับนักเรียนสอบผ่าน ร.ร. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2556

ยินดีกับนักเรียนสอบผ่าน ร.ร. ยุพราชวิทยาลัย ปี 2556

 

กิจกรรมการพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษ เดือนตุลาคม 2555

 

"ความสำเร็จของนักเรียนใบบุญลำพูน จากผลการสอบเข้า

เรียนต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ ร.ร.จักรคำคณาทร ลำพูน"

เชิญชมภาพความสนุกของคณะครูใน 

“กิจกรรมสวัสดิการเพื่อคณะครูและบุคลากร ปี 2555”  ในการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต


 

กิจกรรมการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ประจำปี 2555  ได้ที่นี่ !!! 

  คลิก...

 

ชมภาพกิจกรรมการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ประจำปี 2554  ได้ที่นี่ !!! 

  คลิก...

 

 


 

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FACEBOOK คลิกที่นี่...

โรงเรียนใบบุญลำพูน เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดลำพูนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน "(O-NET)"


 

การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติปี 55

 

โรงเรียนใบบุญลำพูน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่เปิดสอนในระดับชั้นเด็กเล็ก / ชั้นเตรียมอนุบาล / ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เราจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการโดย "มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการที่เป็นเลิศ" และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียน เกิดความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

 

รูปหมู่ของนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

 

สถานที่ตั้งโรงเรียน