แผนที่โรงเรียนใบบุญลำพูน

 

 

127 หมู่ 2  ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

โทร 053-512274 โทรสาร 053-512273