สระว่ายน้ำ / วิชาว่ายน้ำ


สระว่ายน้ำโรงเรียนของเรา

 

โรงเรียนใบบุญลำพูน ได้บริการสระว่ายน้ำในร่มขนาดใหญ่  ระบบเกลือบำบัด  Overflow ที่ทันสมัยที่สุดใน จังหวัดลำพูน   ควบคุมการบำบัดด้วยแท่งแก้วชีวภาพที่ทำงานตามที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตั้งไว้
ที่สระว่ายน้ำแห่งนี้   ปลอดภัยจากสารคลอรีน อันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผิว และตาของเด็กๆ  มีความลึกพอ เหมาะกับนักเรียนทุกช่วงวัย   อีกทั้งยังมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการลงสระของเด็กๆอีกด้วย
ในวิชาว่ายน้ำ  นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้อง  รวมทั้งท่าทางการว่ายน้ำท่าต่างๆตามหลักการ ว่ายน้ำสากล  นอกจากนี้    ยังจะได้ฝึกให้ดูแลตนเอง หรือช่วยเหลือตนเอง เมื่ออยู่ในน้ำด้วย ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินเหล่านี้ จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาเด็กๆของเราให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ