ข่าวประชาสัมพันธ์


10 เหตุผลที่ควรเลือก โรงเรียนใบบุญลำพูน

 

1
เรามุ่งเน้นวิชาการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัยในตัวเอง
2
นักเรียนสามารถสอบ สอบเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นจำนวน มากที่สุดในจังหวัดลำพูน
3
ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอด ความรู้และการดูแลนักเรียน มามากกว่า 10 ปี

4
อัตราการลาออกของครู (Turnover Rate) = 0%

5
เราสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ให้พัฒนาความสามารถนั้นให้เป็น เลิศ

6
โรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่ การรับ - ส่ง สะดวก รวดเร็ว
โรงเรียนมีบริการจัดหา รถรับ - ส่ง ให้ทุกพื้นที่

7
เราจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโปรแกรมเรียน พิเศษภาคฤดูร้อน และโปรแกรมติวพิเศษแก่นักเรียน ชั้น ป. 5-6
8
เราให้โอกาสนักเรียนในการเรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดอย่างเต็มที่ โดยจัดการเรียน คอมพิวเตอร์ สัดส่วน 1 คน : 1 เครื่อง
9
เราเสริมสร้างทักษะด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษให้เป็นเลิศ โดยจัดหาครูชาว ต่างประเทศเจ้าของภาษา มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
10
เราให้บริการห้องศูนย์ประจำวิชาต่างๆ , ห้องสมุด , ห้องอินเตอร์เน็ต ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย